Informace pro rodiče (šk. rok 2021/22)

1. Docházka do školičky

Dětem umožňujeme navštěvovat školičku dle potřeb rodičů. Mohou být přihlášené na každý pracovní den v týdnu nebo jen na vybrané dny, např. 1x nebo 2x týdně. Nabízíme i jednorázový pobyt ve školičce - kterýkoliv den.

2. Platba za školičku

Platby za školičku zasílejte na číslo účtu, které je uvedeno níže. Variabilní symbol je 555 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení vašeho dítěte. Platbu prosím provádějte měsíčně, a to tak, aby nejpozději do 30.dne předcházejícího měsíce byla připsána na účet.

Předem vás prosíme, propočtěte si dny dle kalendáře a podle toho proveďte platbu každý měsíc.

Evangelická církev metodistická
Farnost Plzeň 1-Lochotín
Církevní organizace
Bolevecká náves 2, Plzeň 323 00
IČO: 66365988
Bankovní spojení FIO banka

č. účtu: 2800133169/2010

Var. symbol 555 

Při opožděné platbě účtujeme poplatek 200,-Kč.

3. Stravování ve školičce

Pro děti jsou zajištěny obědy. Obědvá se v jídelně v době od 12:00 hod. Cena jednoho oběda je 35,- Kč.

Svačinky a pití zajišťují rodiče.

Ke svačince dávejte dětem namazané pečivo a zeleninu, ovoce, nikoliv sladkosti. Děkujeme!

Rodiče, kteří vyzvedávají děti po obědě, žádáme, aby přicházeli v čase od 12.15 do 12.30 hod. Prosíme, nevstupujte do jídelny, děkujeme.

Platby za obědy provádějte vždy v posledním týdnu předešlého měsíce. Rodiče uhradí platbu v hotovosti u Dany Rohovské. Prosíme, přinášejte přesnou částku.

Objednávka je závazná!

Počet obědů, které zaplatíte, bude odpovídat počtu přihlášených dní.

V případě, že nám ráno oznámíte nepřítomnost dítěte ve školičce, bude Vám oběd účtován. Platba a objednávka již byla provedena.

V případě, že Vám tato nabídka nevyhovuje, je možno přinášet si vlastní obědy.

4. Příchody a odchody

Prosíme o dodržování ranního příchodu dětí v čase od 6:30 do 8:30 hod. Rádi bychom vytvářeli program pro děti tak, aby nebyl narušován pozdními příchody dětí.

Děti, které jdou domů po obědě vyzvedávejte ze školičky mezi 12:15 - 12:30hod.

Pro děti zůstávající na spaní přicházejte v čase od 15:00hod.

5. Nemocné dítě ve školičce

Do školičky nepřijímáme děti akutně nemocné, nastydlé, se žlutou či zelenou rýmou, kašlem, nedoléčené, s průjmem, zvracením nebo s oparem rtu. Snažíme se tím ochránit ostatní děti i sebe. V případě, že nám nemocné dítě přivedete, nepřevezmeme ho, nebo Vám zatelefonujeme, abyste dítě vyzvedli. V případě nemoci, nevolnosti či úrazu jste povinni si dítě vyzvednout do 30 minut od našeho telefonátu. Při přihlašování je třeba uvést číslo, na kterém budete Vy nebo osoba Vám blízká po celou dobu školičky k dispozici.

6. Omluvení dětí ze školičky

Prosíme rodiče, aby v případě, kdy jejich dítě nemůže přijít do školičky (nemoc, návštěva lékaře nebo jiné důvody), nahlásili tuto skutečnost vychovatelkám telefonicky nebo zasláním SMS co nejdříve, v případě náhlého onemocnění nejpozději do 8.00 hod.

Děti, které navštěvují školku v režimu 1, 2, 3 a 4 dny v týdnu mají možnost si po předchozí domluvě nahradit zameškané dny pouze v tomtéž měsíci, jen pokud je volné místo a jen pokud byly řádně a včas omluveny. Převádění zameškaných dnů do dalších měsíců NELZE.

Poplatek za docházku je považován za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací. V případě, že vynecháte v průběhu docházky celý měsíc a zároveň tuto skutečnost oznámíte předem, je NUTNO uhradit polovinu z měsíční částky. Místo pro Vaše dítě Vám tímto nadále rezervujeme.

7. Telefonní číslo do školičky

774 437 435

e-mail: mc-slovicko@umc.cz

8. Svátky a prázdniny

V době státních svátků máme zavřeno stejně jako v ostatních školských zařízeních. O jarních, letních, podzimních a zimních prázdninách otevřeme školičku dle zájmu rodičů.

9. Co budou děti ve školičce potřebovat

Seznam zde.