Ve školičce jako doma

  • Vytváříme rodinné laskavé prostředí pro děti
  • Učíme se společně si hrát, vzájemně si pomáhat, mít se rádi
  • Naším cílem je zapojovat rodiče do společných aktivit a vytvářet tak otevřené společenství: školka - děti - rodina

Jsme školička rodinného typu s malým počtem dětí - nabízíme jedinečný individuální přístup.

Vytváříme otevřené, svobodné prostředí, kde se děti mohou svobodně ptát a hrát si.

Podporujeme tvořivost, poskytujeme dostatečný prostor pro vlastní fantazii dítěte.

Vytváříme podnětné prostředí s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu.

Podněcujeme ke zdravému tělesnému vývoji dětí.

K pravidelnému pobytu venku nám slouží vlastní zahrada s pískovištěm a dalšími herními prvky a na vycházky využíváme klidného prostředí oblasti Bolevecké návsi.

Každý den je hravý a pohádkový program rozšířen o některé další aktivity - vše v ceně:

Rozvoj tvořivosti - výtvarný program, děti si odnášení výrobky rovnou domů

Hudební a rytmická výchova - zpíváme, hrajeme na nástroje, učíme se říkanky

Pohybová průprava - tančíme, cvičíme, překonáváme překážky