Ceník

Platby – při pravidelné docházce 6:30 – 16:30

Celodenní docházka (6:30 – 16:30) – 5 000,-Kč / měsíc (250 Kč / den)

- 1x týdně – 1 000 Kč / měsíc

- 2x týdně – 2 000 Kč / měsíc

- 3x týdně – 3 000 Kč / měsíc

- 4x týdně – 4 000 Kč / měsíc

- 5x týdně – 5 000 Kč / měsíc


Platby – při pravidelné docházce 6:30 – 12:30

Polodenní docházka (6:30 – 12:30) – 4 000,-Kč / měsíc (200 Kč / dopoledne)

- 1x týdně – 800 Kč / měsíc

- 2x týdně – 1 600 Kč / měsíc

- 3x týdně – 2 400 Kč / měsíc

- 4x týdně – 3 200 Kč / měsíc

- 5x týdně – 4 000 Kč / měsíc


Děti je možné umístit ve školičce i v jednotlivých dnech. To znamená, že mohou přicházet i 1x v týdnu. Dle potřeb rodičů.

Školné je považováno za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací. V případě, že vynecháte v průběhu docházky celý měsíc a zároveň tuto skutečnost oznámíte předem, je NUTNO uhradit polovinu z měsíční částky. Místo pro Vaše dítě Vám tímto nadále rezervujeme.


Jednorázový pobyt (pro děti nepřihlášené do školičky, bez zaplacení předem a pouze v případě, že je kapacita školičky volná):

- 1 hodina - 90,- Kč

- 6:30 - 12:30 - 350,- Kč

- 6:30 - 16:30 - 450,- Kč