Ceník

Platný od 1. 9. 2022

- 2x týdně – 3 000 Kč / měsíc

- 3x týdně – 4 000 Kč / měsíc

- 5x týdně – 6 000 Kč / měsíc

Poplatek za docházku je považován za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací. V případě, že vynecháte v průběhu docházky celý měsíc a zároveň tuto skutečnost oznámíte předem, je NUTNO uhradit polovinu z měsíční částky. Místo pro Vaše dítě Vám tímto nadále rezervujeme.

Náhrady zameškané docházky umožňujeme podle pravidel uvedených v sekci Informace pro rodiče.

Ceník

Platný od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022

300 Kč / den

Orientační cena za měsíc podle frekvence docházky

- 1x týdně – 1 200 Kč / měsíc

- 2x týdně – 2 400 Kč / měsíc

- 3x týdně – 3 600 Kč / měsíc

- 4x týdně – 4 800 Kč / měsíc

- 5x týdně – 6 000 Kč / měsíc

(skutečná výsledná cena záleží na počtu pracovních dní v daném kaledářním měsíci)

Poplatek za docházku je považován za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací. V případě, že vynecháte v průběhu docházky celý měsíc a zároveň tuto skutečnost oznámíte předem, je NUTNO uhradit polovinu z měsíční částky. Místo pro Vaše dítě Vám tímto nadále rezervujeme.


Jednorázový pobyt (pro děti nepřihlášené do školičky, bez zaplacení předem a pouze v případě, že je kapacita školičky volná):

- 1 hodina - 150,- Kč

- 6:30 - 12:30 - 400,- Kč

- 6:30 - 16:30 - 500,- Kč