Denní program

7:00 - 8.30

příchod dětí, volná hra

8.30 - 9.00

první ranní kruh, skupinová činnost dětí s pečovatelkou,
řízená činnost

9.00 - 9.30

hygiena, svačina

9.30 - 10.00

skupinová řízená činnost (činnost vzdělávací, výtvarná, pohybová)

10.00 - 11.30

pobyt venku (pobyt na zahradě školky, procházky po okolí, hřiště, akce)

11.30 - 12.15

hygiena, oběd

12.15 - 12.30

vyzvedávání dětí po obědě
příprava na odpočinek

12.30 - 14.15

odpočinek na lehátku, pohádky

14.15 - 14.30

vstávání, oblékání a hygiena

14.30 - 15.00

svačina

15.00 - 16.00

volná hra, tvořivé činnosti, četba (dle zájmu dětí)
odchod dětí s celodenní docházkou.

 

Časový harmonogram v rámci dne je orientační. Učitelky program přizpůsobují dětem a aktuální situaci.

Při předávání dětí mají rodiče právo být informováni o průběhu dne, o chování dětí a zvládání připraveného programu.

 

Měsíční program

září

"Vítáme vás ve školce"
seznámení se s dětmi a školkou, s pravidly chování ve školce, poznání nových kamarádů a kamarádek

říjen

"Přichází Podzimníčci"
změny počasí a přírody, povídání si o přírodě a přírodninách, zdraví, ovoce a zelenina

listopad

"Já a moje rodina"
povídání o sobě a rodině, různá povolání, kluci x holky, lesní zvířátka, zimní spánek, Advent

prosinec

"Mikuláš a Vánoce"
tradice Mikuláše, vánoční zvyky, vánoční výzdoba, dárky pod stromečkem

leden

"Paní Zima"
sníh a zimní radovánky, zimní sporty, Tři Králové, oblečení

únor

"Masopust a pohádky"
karneval, povídání o pohádkách

březen

"Přichází jaro"
měsíc knihy, návštěva knihovny, pozorování změn počasí a přírody, probouzení přírody, velikonoce

duben

"Doprava a bezpečnost kolem nás"
jak se chovat na ulici, bezpečnost ve městě, návštěva Hasičů či Policie

květen

"Vše živé okolo nás"
zaměříme se na rostliny, zvířata a jejich mláďata a čím se živí

červen

"Léto a prázdniny"
akce dětský den, zvířátka ze ZOO, povídání o nastávajících prázdninách, shrnutí aktivit, se kterými se děti dosud seznámily

červenec

"Léto a prázdniny"
povídání o vodě, o létě, mořská zvířata

srpen

"Hurá na prázdniny"

 

Smyslem těchto činností je:

funkce poznávací

dítě se seznamuje s významem důležitých svátků v roce a s tradicemi, které se ke každému svátku pojí; dítě pozoruje, jak se příroda během roku mění

funkce emocionální

dítě má možnost prožít jednotlivá roční období a svátky a vnímat rozdíly mezi časem všedního dne a časem svátečním

funkce sociální

aktivity připravované a prožité spolu s kamarády mají velký vliv na vnímání školky jako komunity, ve které má každé dítě své místo a je v ní vždy vítáno

funkce volní

posilování vlastní vůle (snaha činnosti dokončit) a pocitu seberealizace (zažívat radost z dobře odvedené práce)

funkce etická

dítě si díky společným aktivitám a příběhům utváří mravní vnímání a své návyky, které se stávají součástí jeho osobnosti

funkce estetická

krása a harmonie, slavnostní atmosféra a další aktivity mají pozitivní význam pro citový rozvoj dětí.


Není kladen důraz na výsledek nebo dokonalé provedení, nýbrž na SAMOTNÝ PROCES TVOŘENÍ A PROŽITEK.