1. Docházka do školičky

Dětem umožňujeme navštěvovat školičku dle potřeb rodičů. Mohou být přihlášené na každý pracovní den v týdnu nebo jen na dva nebo tři dny v týdnu.

2. Platba za školičku

Měsíční platby

Platby za školičku zasílejte na číslo účtu, které je uvedeno níže. Variabilní symbol je 555 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení vašeho dítěte. Platbu prosím provádějte měsíčně, a to tak, aby byla podána nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

Evangelická církev metodistická

Farnost Plzeň 1-Lochotín
Bolevecká náves 2, Plzeň 323 00
IČO: 66365988
Bankovní spojení FIO banka

č. účtu: 2800133169/2010

var. symbol 555 

 

Při opožděné platbě účtujeme poplatek 200,-Kč.

 

Rezervační poplatek

Rezervační poplatek skládáte v hotovosti při podání přihlášky do školičky.

- školní rok – 2 000 Kč

- prázdninová školička - 500,- Kč

V případě, že do školičky vaše dítě nenastoupí, se rezervační poplatek nevrací.

Výpověď

Standardní výpovědní lhůta je od prvního následujícího měsíce a běží jeden měsíc. Jakož i změny v docházce.

 

3. Stravování ve školičce

Pro děti jsou zajištěny obědy. Cena jednoho oběda je  z důvodu zkvalitnění služeb změněna na 65,- Kč. Od 1. 1. 2023

Jídlo zajišťuje Pavel Štícha Jídlo k Vám - IČO 87044641

 

Platbu za obědy posílejte na účet 2800133169/2010 a nezapomeňte uvést jméno dítěte a variabilní symbol 556

 

Rodiče, kteří vyzvedávají děti po obědě, žádáme, aby přicházeli v čase od 12:15 do 12:30 hod. Prosíme, nevstupujte do jídelny, děkujeme.

Objednávka je závazná!

Počet obědů v červenci, které zaplatíte, bude odpovídat počtu přihlášených dní.

Oběd je možno odhlásit do 10:00 hodin předešlého dne.

V případě, že nám nepřítomnost dítěte ve školičce oznámíte později, bude Vám oběd účtován. Platba a objednávka již byla provedena.

Svačinky zajišťují rodiče.

Ke svačince dávejte dětem namazané pečivo a zeleninu, ovoce, nikoliv sladkosti. Děkujeme!

4. Příchody a odchody

Prosíme o dodržování ranního příchodu dětí v čase od 6:30 do 8:30 hod. Rádi bychom vytvářeli program pro děti tak, aby nebyl narušován pozdními příchody dětí.

Děti, které jdou domů po obědě, vyzvedávejte ze školičky mezi 12:15 - 12:30 hod.

Pro děti zůstávající na spaní přicházejte v čase od 14:30 hod.

5. Nemocné dítě ve školičce

Do školičky nepřijímáme děti akutně nemocné, nastydlé, se žlutou či zelenou rýmou, kašlem, nedoléčené, s průjmem, zvracením nebo s oparem rtu. Snažíme se tím ochránit ostatní děti i sebe. V případě, že nám nemocné dítě přivedete, nemusíme ho přijmout. V případě trvajících obtíží, nevolnosti či úrazu jste povinni si dítě vyzvednout do 30 minut od našeho telefonátu.

6. Omluvení dětí ze školičky

Prosíme rodiče, aby v případě, kdy jejich dítě nemůže přijít do školičky (nemoc, návštěva lékaře nebo jiné důvody), nahlásili tuto skutečnost pomocí aplikace Twigsee nejpozději do 7.30 (oběd je možno odhlásit do 10.00 hodin předešlého dne).

Děti, které navštěvují školku v režimu  2 nebo 3 dny v týdnu, mají možnost si po předchozí domluvě nahradit zameškané dny pouze v tomtéž měsíci, jen pokud je volné místo a jen pokud byly řádně a včas omluveny. Převádění zameškaných dnů do dalších měsíců NELZE.

Poplatek za docházku je považován za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací. Platby se provádí měsíčně v rámci daného pololetí. V případě, že vynecháte v průběhu pololetní docházky celý měsíc a zároveň tuto skutečnost oznámíte předem, je NUTNO uhradit polovinu z měsíční částky. Tímto Vám rezervujeme místo pro Vaše dítě.

7. Telefonní číslo do školičky

774 437 435

e-mail: mc-slovicko@umc.cz

8. Svátky a prázdniny

V době státních svátků máme zavřeno, řídíme se školním harmonogramem. O jarních, letních, podzimních a zimních prázdninách otevřeme školičku dle zájmu rodičů.

9. Co budou děti ve školičce potřebovat

Seznam zde.